Nordiske klinkbåttradisjoner innskrevet på UNESCOs representative liste over menneskehetens immaterielle kulturarv

14. desember 2021 ble nordiske klinkbåttradisjoner innskrevet på UNESCOs representative liste over menneskehetens immaterielle kulturarv!

Barnas Museumsdag Arcandria kystlag
Foto: Adnan Icagic


English version

Forbundet KYSTEN, nettverket Nordisk kystkultur, båtbyggere, museer, kystlag og lokale foreninger gikk sammen om å få nominert nordiske klinkbåttradisjoner til innskriving på UNESCOs representative liste over menneskehetens immaterielle kulturarv, og nå er innskrivningen endelig et faktum!

Tradisjonsbåtbyggere, lokale foreninger, museer og andre miljøer i hele Norden fører i dag kunnskapen om bygging og bruk videre gjennom aktiviteter som roing, seiling, stevner og turer – miljøvennlig friluftsliv. Selv om tradisjonen ennå er levende ser vi at det stadig blir færre båtbyggere. På sikt kan både båtbyggerhåndverket og kunnskapen om bruk – sjømannskapet – forsvinne. Denne innskrivningen vil kunne sikre synlighet og bevisstgjøring rundt den immaterielle kulturarvens betydning generelt og klinkbåttradisjonene spesielt.

Prosjektleder: Tore Friis-Olsen, Forbundet KYSTEN
Telefon: +47 922 04 874, e-post: tore@kysten

Her er finner du mer informasjon om innskrivningen:
- Innskrivningens UNESCO-side.
- Nordisk båttradisjon innskrives på eksklusiv liste over verdas kulturarv.
- Det nordiske klinkbåtcharteret


Byggig av oselver

Berit Osmundsen og Stig Hennemann bygger oselver ved Oselvarverkstaden. Foto: Vidar Langeland