UNESCO-nominasjon

Snart kan den nordiske klinkbåttradisjonen få sin plass på UNESCOs representative liste over menneskehetens immaterielle kulturarv.

Bygging av oselver
Berit Osmundsen og Stig Hennemann bygger oselver ved Oselvarverkstaden. Foto: Vidar Langeland


English version

Forbundet KYSTEN, nettverket Nordisk kystkultur, båtbyggere, museer, kystlag og lokale foreninger har gått sammen om å få nominert nordiske klinkbåttradisjoner til innskriving på UNESCOs representative liste over menneskehetens immaterielle kulturarv. Tradisjonsbåtbyggere, lokale foreninger, museer og andre miljøer i hele Norden fører i dag kunnskapen om bygging og bruk videre gjennom aktiviteter som roing, seiling, stevner og turer – miljøvennlig friluftsliv. Selv om tradisjonen ennå er levende ser vi at det stadig blir færre båtbyggere. På sikt kan både båtbyggerhåndverket og kunnskapen om bruk – sjømannskapet – forsvinne. En innskriving av nordiske klinkbåttradisjoner på UNESCOs liste vil kunne sikre synlighet og bevisstgjøring rundt den immaterielle kulturarvens betydning generelt og klinkbåttradisjonene spesielt.

Se denne UNESCO-nominasjonens internasjonale nettside

Hvor står vi nå?
I mars 2020 ble nominasjonssøknaden overlevert UNESCO av det norske kulturdepartementet på vegne av alle de nordiske landene. Nominasjonen er nå listet som "pågående arbeid" på UNESCOs nettside. Beslutningen tas av UNESCOs mellomstatlige komité i desember 2021.

Prosjektleder: Tore Friis-Olsen, Forbundet KYSTEN, Telefon: +47 922 04 874, e-post: tore@kysten.