Om Forbundet KYSTEN

Forbundet KYSTEN tar vare på kystens kulturarv!

Forbundet KYSTEN er en frivillig kulturvernorganisasjon med over 10 500 medlemmer fordelt på 128 lokale kystlag. Under mottoet «vern gjennom bruk» jobber vi for å ta vare på gamle båter og bygninger, kultur og håndverkstradisjoner knyttet til kysten. Alt gjøres på dugnad i hyggelige og sosiale fellesskap. Vi er en demokratisk og livssynsnøytral organisasjon for alle med en interesse for levende kystkultur.

Her kan du se seks små filmer fra kystlagene rundt i landet.

Vi utgir tidsskriftet KYSTEN, Norges eneste fagtidsskrift for kystkultur og maritim historie.

Landsstyret har representanter fra kystlag i alle landsdeler. Seks ansatte jobber med å tilrettelegge for kystlagenes arbeid, skape faglige og sosiale møteplasser, påvirke politiske prioriteringer og å øke bevisstheten om vår rike kystkultur.

Vi arbeider internasjonalt med organisasjoner i flere land.

Forbundet KYSTEN er akkreditert NGO (ikke-statilig organisasjon) for UNESCO. Det vil si at vi har en rådgivende rolle for UNESCO på feltene kystkultur, fartøyvern og maritimt kulturminnevern.

Vurderer du å starte et nytt kystlag? Her er noen tips til hvordan du går frem.

Foto: Per Flåthe

Kort fortalt

173000

dugnadstimer nedlagt av kystlagenes medlemmer årlig

43500 m²

bygg vedlikeholdes av kystlag i hele Norge

126

kystlag i hele Norge

760

fartøyer holdes vedlike av våre medlemmer

10500

medlemmer holder kystkulturen levende i hele Norge

NYHETER

Ny redaktør i Tidsskriftet KYSTEN
5.06.2023

Vi ønsker Atle Knutsen velkommen som ny redaktør i Tidsskriftet KYSTEN. Atle har lang erfaring som journalist, fotograf og redaktør. Atle begynner i stillingen i løpet av høsten, etter en overlappingsperiode med nåværende redaktør Bente Foldvik. Bente kommer til å fullføre årgangen av Tidsskriftet KYSTEN 2023, før hun går av med pensjon 1. november.

Tredje runde med tradisjonsbåtmidler fordelt
31.05.2023

Prosjektet «Tradisjonsbåter – bygging og bruk» er nå inne i sitt femte år! Forbundet KYSTEN har i to omganger blitt tildelt breddegavemidler fra Sparebankstiftelsen DnB til prosjektet "Tradisjonsbåter - bygging og bruk", først i 2018, og senest i 2022. 2018-midlene ble delt ut i to runder fra 2018 – 2021. I tredje tilsagnsrunde av prosjektet fikk vi inn søknader på til sammen 24 millioner kroner, og vi hadde 3,4 millioner kroner å dele ut i denne runden.

Tredje runde med naustmidler fordelt
30.05.2023

Sammen med Sparebankstiftelsen DNB støtter vi ytterligere 13 nye, lokale prosjekter som del av vårt breddegaveprosjekt "Nytt liv i naust og sjøhus". I løpet av de tre årene prosjektet har pågått har vi støttet til sammen 50 prosjekter.

VÅRE ARRANGEMENTER

Sommerseilas med S/J Mathilde 2023
Norheimsund - Hardangerfjorden - Sunnhordalandsbassenget - Leirvik , 26.06.2023 - 30.06.2023

Er du mellom 18 og 26 år og klar for nye eventyr? Bli med på årets sommerseilas med S/J Mathilde fra 26. til 30. juni!

Sommerseilas på S/S Svanen
Oslo - Kattegat/Skagerrak - Jeløya - Oslo , 17.07.2023 - 23.07.2023

Er du mellom 13 og 19 år og klar for nye eventyr? Bli med på sommerseilas på den vakre skonnerten Svanen og få en opplevelse for livet. Sammen skal vi seile, navigere, bade, lage mat og nyte deilige sommerdager til sjøs!

Forbundet KYSTENs landsstevne 2023
Jeløya, Moss, 20.07.2023 - 23.07.2023

I 2023 er det Jeløy kystlag som står som teknisk arrangør av Forbundet KYSTENs landsstevne, som finner sted på Jeløya i Moss 20. - 23. juli. Vi gleder oss stort!