Om Forbundet KYSTEN

Forbundet KYSTEN tar vare på kystens kulturarv!

Forbundet KYSTEN er en frivillig kulturvernorganisasjon med over 10 300 medlemmer fordelt på 133 lokale kystlag. Under mottoet «vern gjennom bruk» jobber vi for å ta vare på gamle båter og bygninger, kultur og håndverkstradisjoner knyttet til kysten. Alt gjøres på dugnad i hyggelige og sosiale fellesskap. Vi er en demokratisk og livssynsnøytral organisasjon for alle med en interesse for levende kystkultur.

Her kan du se seks små filmer fra kystlagene rundt i landet.

Vi utgir tidsskriftet KYSTEN, Norges eneste fagtidsskrift for kystkultur og maritim historie.

Landsstyret har representanter fra kystlag i alle landsdeler. Seks ansatte jobber med å tilrettelegge for kystlagenes arbeid, skape faglige og sosiale møteplasser, påvirke politiske prioriteringer og å øke bevisstheten om vår rike kystkultur.

Vi arbeider internasjonalt med organisasjoner i flere land.

Forbundet KYSTEN er akkreditert NGO (ikke-statilig organisasjon) for UNESCO. Det vil si at vi har en rådgivende rolle for UNESCO på feltene kystkultur, fartøyvern og maritimt kulturminnevern.

Vurderer du å starte et nytt kystlag? Her er noen tips til hvordan du går frem.

Foto: Per Flåthe

Kort fortalt

173000

dugnadstimer nedlagt av kystlagenes medlemmer årlig

43500 m²

bygg vedlikeholdes av kystlag i hele Norge

126

kystlag i hele Norge

760

fartøyer holdes vedlike av våre medlemmer

10500

medlemmer holder kystkulturen levende i hele Norge

NYHETER

I overkant av 2 millioner kroner ble delt ut til den siste runden av prosjekt "Tradisjonsbåt - bygging og bruk."
6.06.2024

Sparebankstiftelsen DNB tildelte i 2021 Forbundet KYSTEN 12 millioner kroner til prosjektet "Tradisjonsbåt, bygging og bruk". Prosjektet er en del av stiftelsens prosjekt "Håndverksløftet" som har som mål å fremme statusen for håndverksfagene og bevisstgjøre folk på verdien av tradisjonshåndverk. Vi fikk inn mange svært gode søknader med en samlet søknadssum på 4,3 millioner kroner.

Endelig vann under kjølen til Brødrene Marcussen gigg
31.05.2024

Langs hele norskekysten henger gjenglemte halvmodeller på vegger i museer og private samlinger. En båtmodell som var dømt til landligge, kom seg endelig ut på havets bølger. Ny teknologi ble redningen. -Kan gi store muligheter for å øke bruken av tradisjonsbåter, tror Forbundet KYSTEN.

Det årnær sæ for MS «Hvaler»
21.03.2024

Den gamle rutebåten «Hvaler» ligger godt pakket inn under presenninger på Isegran, men hun har på ingen måte gått i dvale. Når det lettes litt på «skjørtene» dukker det blide ansikter fram overalt og de smiler nesten like bredt som de prekær her i Fredrikstad. Så har de også all grunn til å smile, for etter 30 års dugnadsinnsats kan de snart seile igjen i den vakre skjærgården.

VÅRE ARRANGEMENTER

Sommerseilas med S/J Mathilde 2024 (fullbooket)
Bergen, 24.06.2024 - 28.06.2024

Er du mellom 18 og 26 år og drømmer om å oppleve sommerens store magi til sjøs? Da er det på tide å heise seil og bli med oss ombord på den historiske Hardangerjakta S/J Mathilde fra 24. til 28. juni 2024!

Ungdomsseilas med S/S Svanen 2024 (fullbooket)
Oslo, 16.07.2024 - 21.07.2024

Er du i aldersgruppen 13 til 19 år og drømmer om å oppleve den fantastiske følelsen av å være på havet om sommeren? Da er det på tide å kaste loss og bli med oss ombord på den majestetiske Skonnerten Svanen denne sommeren (16. juli-21.juli).

Forbundet KYSTENs landsstevne i Bodø 2024
Bodø, 18.07.2024 - 21.07.2024

Gjennom fire dager vil Kystlaget Salta skape en kystfest i havna både for stevnedeltakere, byens innbyggere og besøkende. Bodø har gjennom generasjoner vært knyttet mot og til havet. Målet med stevnet er å formidle kunnskap om kystens betydning for kontakten med Europa, kystkultur, fartøyvern og skape forståelse og interesse for verdien av kulturminnevernet på kysten.