Støtter miljøtiltak i kystlagene

Forbundet KYSTEN og Stiftelsen UNI vil fordele 600 000 kroner på kystlag som ønsker å foreta miljøutbedringer på sine fartøy og anlegg. Send oss en søknad innen 20. april.

I løpet av 2018 vil vi muliggjøre gode miljøtiltak i kystlagene. Foto: Steve Chilton
I løpet av 2018 vil vi muliggjøre gode miljøtiltak i kystlagene. Foto: Steve Chilton
20.03.2018

Forbundet KYSTEN ønsker å bidra positivt i arbeidet mot marin forsøpling og miljøskadelige utslipp i havet. Dette vil vi gjøre ved å muliggjøre de tiltakene kystlagene lokalt ønsker å gjennomføre for at deres virksomhet skal bli enda mer miljøvennlig. Med oss i prosjektet har vi Naturvernforbundet, som skal hjelpe oss å sikre størst mulig miljøeffekt av midlene vi har til rådighet.

Les utlysningen her

Marin forsøpling og miljøforurensning er et problem og en bekymring for alle som virker på kysten, også oss. Vårt landsmøte i april 2017 vedtok derfor å ta følgende punkt inn i organisasjonens arbeidsprogram: «Forbundet KYSTEN skal legge til rette for lokalt engasjement mot plastavfall i havet, og for andre nødvendige miljøtiltak rundt vår virksomhet».

Vi har siden det meldt Forbundet KYSTEN inn i paraplyen Hold Norge Rent, og deltar der i et nettverk av organisasjoner og bedrifter med samme målsetning, å holde naturen fri for søppel. I skrivende stund har også 14 kystlag meldt seg på Hold Norge Rents nasjonale prosjekt «Adopter en strand» der de forplikter seg til å holde et bestemt område rent for søppel året rundt.

Når det gjelder den siste delen av vår nye ambisjon «…andre nødvendige miljøtiltak rundt vår virksomhet», fordeler vi nå prosjektmidler til å muliggjøre en del slike tiltak i 2018. Vi ser frem til å motta søknadene deres!