Nordlandsbåter til Riddu Riđđu 2018

Nordlandsbåten er en sterk markør i nordnorsk kulturhistorie. I sommer fyller vi Riddu Riđđu-festivalen med båter!

Firroringen "Beivalgo" er ble bygget av Gunnar Eldjard etter oppmåling av en samisk båt fra Kvenangen. Foto: KASAVI/Arne-Terje Sæter
Firroringen "Beivalgo" er ble bygget av Gunnar Eldjard etter oppmåling av en samisk båt fra Kvenangen. Foto: KASAVI/Arne-Terje Sæter
25.01.2018

Riddu Riđđu Festivalen er en årlig musikk- og kulturfestival som avholdes i Manndalen i Kåfjord kommune i Nord-Troms. Den har hensikt å synliggjøre, utfordre og utvikle samers og andre urfolks kultur og identitet. På denne festivalen møtes ikke bare folk fra Nord-Norge, men urfolk fra hele verden. Riddu Riđđu betyr «liten storm på kysten» på nordsamisk.

Nordlandsbåten er en sterk markør i nordnorsk kystkulturhistorie. Den har på mange måter vært betraktet som en «norsk» båt, men var i høyeste grad også brukt og bygd av hele den nordnorske befolkningen. Altså både av samer, kvener og nordmenn, en trekulturell markør som vi nå ønsker å ta med opp på Riddusletta. Her vil vi ha en utstilling med 10-15 båter i ulik størrelse, fra de minste færingene på 15 fot til to fembøringer på henholdsvis 40 og 44 fot. Båtene stilles ut med full seilføring, som flaggskip også for den sjøsamiske befolkningen.

Sammen med båtene vil vi lage en utendørs fotoutstilling. Den vil bestå av arkivbilder av nordlandsbåten brukt i en sjøsamisk sammenheng. Kulturarven overlever ikke bare gjennom gjenstander og utstillinger, derfor vil det også presenteres bilder som viser båtene slik de blir brukt i dag i et kulturinspirert friluftsliv. Under utstillingen vil det også være aktivitet rundt båtene i form av vedlikehold av skrog og rigg.

Nordlandsbåten er en viktig bestanddel i den forestående søknaden til innskriving av nordiske klinkbåttradisjoner på UNESCO’s representative liste over menneskehetens immaterielle kulturarv. Denne utstillingen er med på å sette fokus på den samiske delen av denne viktige kulturarven.

Utstillingen er et samarbeid mellom Forbundet KYSTEN, Arctandria/Tromsø Kystlag og Riddu Riđđu Festivalen, og vi jobber nå med å få finansieringen på plass. Årets festival går av stabelen 12. - 15. juli.