Kystlagsprisen til Kvæfjord kystlag

I helgen ble Kvæfjord kystlag hedret med Kystlagsprisen for 2017. Gratulerer!

Terje Kvæfjord
Terje Kvæfjord
8.04.2018

Forbundet Kystenlegger følgende kriterier til grunn for prisen:Prisen blir delt ut til det kystlaget som har gjort størst innsats for kystkulturen inneværende år ut fra sine forutsetninger. Det legges vekt på medlemsverving, aktivitet i kystlaget og andre forhold som gjør at kystlaget har bemerket seg på en positiv måte. Kystlagsprisen er ment som en oppmuntring til videre innsats.

Prisen er på kroner 5.000,-. I 2015 ble det laget et trykk av Anne Nygren som følger med Kystlagsprisen.

– Kvæfjord har et kystlag med et tydelig og vedvarende engasjement for lokalmiljøet sitt. I tillegg til å ta vare på både materiell og immateriell kulturarv fra sitt farvann evner de å stille opp for flere grupper som trenger en hånd. Ser man på alt de får til skulle man tro kystlaget var dobbelt så stort, sier styreleder i Forbundet Kysten, Asgeir K. Svendsen.

Han nevnte blant annet disse momentene i begrunnelsen for å gi Kvæfjord kystlag den gjeve prisen:

 • Årets prisvinnerhar utmerket seg i 2017 som et kystlag med stor arbeidskapasitet og jevnt høyt aktivitetsnivå.
 • Vinneren av kystlagsprisen har hatt stor aktivitet i mange år og 2017 var et godt år for kystlaget.
 • Har deltatt aktivt i integreringsprosjektet «Velkommen om bord» og hatt folk fra asylmottaket på fisketur
 • Fisketurer med barn fra skolen
 • Deltar aktivt på stevner og arrangementer
 • De har søkt og fikk tilskudd på kr 450000 fra Riksantikvaren i 2017 til å arbeide for å bevare den verneverdige fiskeskøyta «Svenja» fra 1932. De fikk også tilskudd fra Stiftelsen UNI.
 • Det ble i 2016 gjort mye arbeid med «Sjøliv» som er blitt brukt til turer.
 • De fikk tilsagn på kr. 100000 fra Sparebankstiftelsen til Skylight til «Sjøliv»
 • De har også arbeidet med «Hemmestadværingen» som de fikk tilsagn om kr. 10 000 fra Kulturminnefondet til å restaurere
 • Kystlaget Disponerer Refsnes gamle fergekai som de renoverer
 • Samarbeider tett med museet på Hemmestad
 • Kystlaget holder til på Hemmestad brygge, som de valgte til sin adopsjon i aksjonen «Adopter et kulturminne».
 • Forbundet Kysten premierte kystlaget for forbilledlige bidrag i kampanjen Adopter et kystkulturminne, med adopsjonen av Hemmestad brygge i 2014.

Prisutdelingen fant sted under seminaret "Maritim stedsutvikling - kulturminner og havnemiljøer" som samlet rundt 60 kystlagsfolk fra hele landet i Trondheim i helga. Seminaret ble arrangert i samarbeid med Kystlaget Trondhjem.