Forbundet KYSTEN med regelverk-initiativ

Etter mye press har Sjøfartsdirektoratet nå fått i oppgave å tilpasse regelverket for fartøyer som fører opp til 12 passasjerer. Nå samler vi berørte aktører til arbeidsmøte om regelverket.

Sikkerhet til sjøs er viktig. Derfor trenger vi et regelverk som både ivaretar sikkerheten og muliggjør at barn får komme ut på sjøen og lære hvordan man ter seg i båt. Her fra leirskolebarn på tur i Troms. Foto: Vågsfjord kystlag
Sikkerhet til sjøs er viktig. Derfor trenger vi et regelverk som både ivaretar sikkerheten og muliggjør at barn får komme ut på sjøen og lære hvordan man ter seg i båt. Her fra leirskolebarn på tur i Troms. Foto: Vågsfjord kystlag
11.10.2018

Den siste tiden har det blitt skrevet mye om strenge og stivbente krav til sertifikater og utstyr som har resultert i at fler som driver sjøvettopplæring med barn nå ser seg nødt til å dra båtene på land. Flere sterke stemmer fra barnehagene langs kysten har ledet an i en innsats for et regelverk som ikke resulterer i at folk gir opp og skrinlegger viktig opplæring som jo er ment å øke sikkerheten til sjøs.

Dette regelverket berører også oss og vår virksomhet, og mange av våre samarbeidspartnere i beslektede miljøer og institusjoner. Derfor har vi invitert bredt til et arbeidsmøte, for å koordinere vår innsats for at det nye regelverket skal bli best mulig.

Møtet vil finne sted hos oss i Øvre Slottsgate 2b i Oslo, tirsdag 30. oktober. Er du interessert i å delta, men har ikke fått invitasjon på e-post, så ta kontakt på telefon 22424282.

Det nye regelverket skal være klart til våren 2019.