Bergen tar 2020

Bergen kystlag skal arrangere Forbundet KYSTENs landsstevne i 2020. Nå er avtalen på plass.

Aleksander Krzywinski signerte avtalen om landsstevne i Bergen i 2020 på vegne av Bergen kystlag. Her sammen med leder i forbundet, Asgeir K. Svendsen.
Aleksander Krzywinski signerte avtalen om landsstevne i Bergen i 2020 på vegne av Bergen kystlag. Her sammen med leder i forbundet, Asgeir K. Svendsen.
28.11.2018

Forbundet KYSTENs landsstevne er vår viktigste møteplass, og arrangeres til sommeren for 38. gang. Stevnet samler et sted mellom 150 og 250 båter fra hele landet til tre dagers kystkulturfest, og arrangeres av forskjellige kystlag fra år til år. Mye skal på plass, og stevnekommiteen begynner arbeidet lang tid i forveien. Nå er avtalen for 2020 signert - av Bergen kystlag!

Stevnet vil finne sted midt i Vågen, og Bergen kystlag, med leder Aleksander Krzywinski i spissen, er i god dialog med kommunen om rammene. Stevnekommiteen vil også invitere andre kystlag og lokale ressurser inn i planleggingen. Dette med store kystkulturfestivaler har man lang erfaring med i Bergen, og vi ser frem til et flott stevne!

Men først skal vi til Trondheim i sommer! Vi ses på Forbundet KYSTENs landsstevne 2019, 18. - 21. juli på Fosenkaia!