600 000 til gode miljøprosjekter

Denne uken fikk 17 kystlag innvilget til sammen 600 000 kroner til å gjøre sine fartøyer og anlegg mer miljøvennlige.

Jøa kystlags "Straumingen" får på plass bedre rensing av lensevannet som går på sjøen. De er ett av 17 kystlag som nå får penger til å realisere gode miljøtiltak. Foto: Heidi Thõni Sletten
Jøa kystlags "Straumingen" får på plass bedre rensing av lensevannet som går på sjøen. De er ett av 17 kystlag som nå får penger til å realisere gode miljøtiltak. Foto: Heidi Thõni Sletten
4.05.2018

Pengene kommer fra Stiftelsen UNI. De innvilget Forbundet KYSTENs ønske om å kunne hjelpe kystlag som hadde noen miljøprosjekter på blokka, men manglet midler til å få dette gjennomført.

Her er oversikten over hvordan midlene er fordelt

Per-Erik Schulze er marinbiolog og fagrådgiver i Naturvernforbundet. Han har bistått i arbeidet med å fordele midlene blant de prosjektene kystlagene søkte om midler til.

- Tradisjonskunnskapen kystlagene holder levende er ikke bare viktig for vår identitet men kan også lede inn i fremtiden: å ta vare på og reparere ting istedenfor bruk og kast, å kunne produsere ting man trenger lokalt med egne hender, å kunne ta seg trygt frem på havet og å bruke nærmiljøet til rekreasjon og matauk på en hensynsfull måte. Vi har med tiden smertelig erfart at havet ikke er uendelig, og at det ikke en avfallsplass. Så ikke alle «kysttradisjoner» er verdt å fortsette med. Det er flott å se at kystlagene med sine miljøprosjekter vil gå foran i å redusere utslipp og energibruk i historiske bygg og fartøy, rydde opp i marin forsøpling og gjenoppta metoder for miljøvennlig lokal utstyrsproduksjon,sier hanomsamarbeidet.

Vi ser frem til at prosjektene materialiserer seg. Tusen takk til Stiftelsen UNI for prosjektmidler!