Nytt trebåtbyggerkurs lansert

Sammen med Studieforbundet kultur og tradisjon har vi utviklet et nytt modulbasert trebåtbyggerkurs. Nå er første runde i gang!

Første kurs i det modulbaserte trebåtbyggerkurset foregår både på verkstedet og i skogen rundt Museet Kystens Arv i Statsbygd. Foto: Tore Friis-Olsen
Første kurs i det modulbaserte trebåtbyggerkurset foregår både på verkstedet og i skogen rundt Museet Kystens Arv i Statsbygd. Foto: Tore Friis-Olsen
26.09.2017

Trebåtbygger er en kursrekke som legger vekt på praktisk arbeid med materialer, verktøy og teknikker og på utvikling av håndverksferdigheter. Opplæringa skal bidra til å verne om det tradisjonelle håndverket og legge grunnlag for innsikt i og forståelse for det særegne ved materialbruken til trebåtbyggeren. Kursmodulene, hver på fem dager, vil foregå hos fagmiljøene ved Risør Trebåtbyggeri, Museet Kystens Arv i Trøndelag og ved Hardanger Fartøyvernsenter.

Kursrekka bygger på kompetansemålene i læreplanen for trebåtbyggerfaget VG3.

Nå er første kurs i gang!

Kursmodulen som går denne uken på Museet Kystens Arv i Stadsbygd heter Rothogst. På kursets første dag sto gjennomgang og stell av motorsag på programmet. Det er viktig å kjenne sitt verktøy. Kurslærer på kursets første to dager er Cato Hårberg som i over tyve år har kurset bønder og skognbruksnæringen i bruk og stell av motorsag.

Første kull på modulbasert trebåtbyggerutdanning
Stijn de Gussem, Tonje Havstad, Fredrik Major, Tore Bugge Pedersen, Roger Marius Wiik, Roger Sandø, Trond Gossmann, Alastair Jenkins, Erik Tamnes, Einar Borgfjord og (sittende på kne) Martin Caspersen. Foto: Tore Friis-Olsen


Kurset bevegere seg i løpet av første uka fra museet og ut i skogen hvor deltakerne skal lære om kvisteteknikk, bruk av røtter, vurdering av røtter, felleteknikk og hogst. Hovedlærer for hele kurset på Stadsbygd er båtbygger Einar Borgfjord, som også er en svært anerkjent formidler av faget sitt.

Her er de ni modulene beskrevet

Lanseringen av kursprogrammet ble høytidelig markert på Museet Kystens Arv, med fine ord av museumsdirektør Magnus Skoglund og flere fylkespolitikere til stede. Representanter fra Forbundet KYSTEN og Studieforbundet kultur og tradisjon var selvsagt også på plass.

Les mer om vårt arbeid for å ta vare på kunnskapen om båtbygging