Slik berøres vi av statsbudsjettet

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 utløser ingen jubel i kulturvernkretser. Det foreslås kutt i flere viktige poster.

I september demonstrerte vi for full momskompensasjon sammen med Frivillighet Norge og mange andre. Resultatet lar dog vente på seg. Foto: Tuva Løkse
I september demonstrerte vi for full momskompensasjon sammen med Frivillighet Norge og mange andre. Resultatet lar dog vente på seg. Foto: Tuva Løkse
12.10.2017

I formiddag la finansministeren frem regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år. Her er de punktene som er viktigst for oss:

 • Kulturminnefondet er en viktig støtteordning som muliggjør et stort antall restaureringsprosjekter hvert år, også i våre kystlag. Nå foreslås Kulturminnefondet kuttet med 11,1 %. Dette er en betydelig nedgang som vil kunne få konsekvenser for kulturminnevernet.
 • Riksantikvarens budsjett foreslås kuttet med 2,5 %. Det sender negative signaler om regjeringens prioritering av kulturminnevernet. Flere av de søkbare postene hos Riksantikvaren berøres av kuttet:
  Post 71 (Tilskudd til freda kulturminner i privat eie, kulturmiljø og kulturlandskap) foreslås kuttet med 5 millioner kroner. I beskrivelsen av hvordan dette tilskuddet fordeles er vi glade for å se at fremdeles "kulturminner på kysten" er nevnt som et prioritert område.
  Post 72 (Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner) foreslås også  kuttet med 5 millioner kroner.
  Post 74 (Tilskudd til fartøyvern) står uendret på 61,8 millioner.
  Post 75 (Tilskudd til fartøyvernsenter) står også uendret. De får 15,7 millioner.
 • Tilskuddet til studieforbundene som gir kystlagene økonomisk støtte til kursvirksomhet foreslås kuttet med 22,5 millioner. Hvis dette kuttet blir stående er det en vesentlig svekkelse av voksenopplæringen i frivillig regi.
 • Summen av driftstilskuddet til frivillige organisasjoner under Klima- og miljødepartementet er uendret, og Forbundet KYSTENs driftsstøtte får en liten oppjustering, trolig som resultat av vekst i medlemstallet. Vi ligger altså an til å få 4 524 000 i statlig støtte på 2018-budsjettet. Det er vi glade for!
 • Momskompensasjonen til frivillige organisasjoner er heller ikke i år styrket, slik vi ønsker oss. Her er Frivillighets Norges oppsummering av dette punktet.
 • Forbundet KYSTEN er både en kulturvern- og friluftslivsorganisasjon, som kombinerer de to feltene gjennom vårt fokus på "vern gjennom bruk". Paraplyorganisasjonen Norsk Friluftsliv er ikke imponert over regjeringens satsning på friluftsliv i det foreslåtte budsjettet. Les deres innvendinger her.

Forbundet KYSTEN vil argumentere mot de foreslåtte kuttene i høringen i Familie- og kulturkommiteen i slutten av oktober.