Nordisk kystkulturfestival på Island

Hvert annet år samarbeider nettverket Nordisk kystkultur om en festival. Til sommeren samles vi i Siglufjörður nord på Island!

"Sildeteateret" i aksjon. I sommer kan vi se dem under Nordisk kystkulturfestival på Island. Foto: Sigurdbjørg Arnadottir
"Sildeteateret" i aksjon. I sommer kan vi se dem under Nordisk kystkulturfestival på Island. Foto: Sigurdbjørg Arnadottir
10.10.2017

4. - 8. juli arrangeres Nordisk kystkulturfestival 2018. Festivalen er lagt til den lille byen Siglufjörður på nordkysten i forbindelse med byens 100-års jubileum. Byen går under kallenavnet "verdens sildehovedstad" og har gjennom historien hatt tette bånd til Norge gjennom fisket. Mange norske fiskefartøyer har deltatt i fisket med utgangspunkt i Siglufjörður.

Årets festivalarrangør er Den Islandske Fyrforening i samarbeid med en rekke andre lokale institusjoner og miljøer, og kystkulturfestivalen vil gå parallellt med og flettes sammen med en årlig musikkfestival. Dette kan bli flott!

Det jobbes nå med finansiering, og det vil bli klart etterhvert hvem som stiller med hva fra de forskjellige nordiske landene. Forbundet KYSTEN vil gjøre vårt beste for å muliggjøre en solid norsk delegasjon av båter, tradisjonshåndverkere og musikere fra våre miljøer.

Forbundet KYSTEN er en sentral del av samarbeidsnettverket Nordisk kystkultur, og har vært med siden starten i 2011. Ut over disse ambulerende nordiske festivalene har vi brukt nettverket bl.a. i arbeidet med en felles nordisk søknad om å få nordisk klinkbåttradisjon inn på UNESCOs liste over menneskehetens immaterielle kulturarv.