Mer til kulturvern i budsjettavtalen

I flere måneder har organisasjonene mast og partiene forhandlet seg imellom. Det resulterte i flere gode nyheter i budsjettavtalen mellom regjeringen og støttepartiene.

Samarbeidspartiene ble enige om nesten 50 millioner mer til kulturvern i neste års statsbudsjett enn det først lå an til.
Samarbeidspartiene ble enige om nesten 50 millioner mer til kulturvern i neste års statsbudsjett enn det først lå an til.
23.11.2017

Nesten 50 millioner kroner mer blir bevilget til kulturvernfeltet i neste års statsbudsjett. Flere fryktede kutt ble også reversert.

Da regjeringen la frem sitt budsjettforslag i høst, var det flere ting å ta tak i for oss og de andre kulturvernorganisasjonene. Her er vår oppsummering av forslaget.

Budsjettavtalen som Høyre, FrP, Venstre og KrF la frem i går legger opp til følgende gledelige endringer:
Det foreslåtte kuttet på 11,5 millioner i Kulturminnefondet er reversert, og i tillegg bevilges det 20 millioner ekstra til fondet. Dette er nøyaktig hva bl.a. Forbundet KYSTEN, Norsk Forening for Fartøyvern og Fortidsminneforeningen ba om i budsjetthøringene, og vi er svært glade for at dette ønsket ble innvilget.
Videre økes Riksantikvarens søkbare poster til henholdsvis teknisk/industrielle kulturminner og fredede kulturminner i privat eie med 10 millioner hver. Det store kuttet i bevilgningene til studieforbundene ble også stanset. Her sto vi i fare for å miste 22,5 millioner kroner til voksenopplæring i frivillige organisasjoner, noe som ville rammet kystlagenes kursaktivitet. Det ble heldigvis unngått, og bevilgningen er tilbake der den har vært i flere år.

Vi er også glade for at det nå ble enighet om å bevilge 75 millioner ekstra til momskompensasjonsordningen, så frivillige lag og foreninger vil betale mindre moms på de utgiftene de har til sin frivillige virksomhet.

Takk til støttepartiene Venstre og KrF som har ført noen av våre kamper, og til regjeringspartiene for å komme dem i møte.