Immateriell kulturarv i Norden

Denne uken ble det lansert en ny nettside som skal vise frem de gode eksemplene på aktiv ivaretakelse av immateriell kulturarv i de nordiske landene. Forbundet KYSTENs Råseilseminar trekkes frem.

Det diskuteres rundt båtene på Forbundet KYSTENs Råseilseminar 2017 i Tromsø.
Det diskuteres rundt båtene på Forbundet KYSTENs Råseilseminar 2017 i Tromsø.
8.11.2017

Det er blant andre Norsk Håndverksinstitutt og Kulturkontakt Nord som står bak nettsiden, som har det formålet å inspirere til arbeid med å ta vare på immateriell kulturarv og særegne kulturelle praksiser i de nordiske landene. Forbundet KYSTENs årlige råseilseminar trekkes frem som godt eksempel.

Les teksten om råseilseminaret her. (Engelsk) Ta også en kikk på gode eksempler fra hele Norden!

Forbundet KYSTEN ble i 2016 akkreditert som rådgivende organisasjon for UNESCO på feltene kystkultur, fartøyvern og maritimt kulturminnevern. Vi jobber tett med Norsk Kulturråd om oppfølgingen av UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven som Norge ratifiserte i 2006.

Sikter høyt
Forbundet KYSTEN leder et nordisk samarbeid om å nominere "Nordisk klinkbåttradisjon" til UNESCOs prestisjetunge liste over menneskehetens immaterielle kulturarv. Denne listen er sidestilt med UNESCOs liste over verdens natur- og kulturarv, også omtalt som "verdensarvlisten". Arbeidet med nominasjonen er omfattende, og har allerede pågått over flere år. Blant annet innebærer det omfattende nettverksbygging mellom de miljøene i Norden som besitter kunnskapen om bygging og bruk av klinkbygde tradisjonsbåter. Her ligger en oversikt over hvilke aktører som så langt stiller seg bak nominasjonen.
Den endelige nominasjonssøknaden håper vi å få levert i mars 2018.