Drar båt inn i nasjonale fortegnelser

Bjørkedal kystlag har nå fått bygdas tradisjon for "båtedraging" inn i Norges nasjonale fortegnelser over immateriell kulturarv. Hva mer hører hjemme der?

Foto: Jakob Helset
Foto: Jakob Helset
11.09.2017

Da Norge ratifiserte UNESCO-konvensjonen om vern av den immaterielle kulturarven forpliktet vi oss også til å lage fortegnelser over viktig kulturarv som fortsatt praktiseres. Jobben med å samle inn dette ble plassert hos Norsk kulturråd.

Kulturrådet satt i gang en nasjonal dugnad med å registrere immateriell kulturarv, hvor alle oppfordres til å delta. De opprettet nettsiden www.immateriellkulturarv.no der alle som vil kan sende inn bidrag. Målet er å lage en fortegnelser over kulturelle praksiser og kunnskap som fremdeles videreføres fra generasjon til generasjon.

Les Bjørkedal kystlags flotte bidrag her

Vi håper flere kystlag vil skrive om levende tradisjoner fra sine farvann. Nå har Bjørkedal gått foran med en en glimrende mal for hvordan det kan gjøres!

Les mer om Forbundet KYSTEN