Landsmøte og jubileumsfeiring

Forbundet KYSTEN feirer 40 år, og markerer dette under landssmøtet i Stavanger 5. - 7. april 2019.

Stavanger Smal Foto Robijne Verstegen

Landsmøtet består av delegater fra kystlagene i hele landet, og er vårt øverste organ. Hvert annet år bestemmer landsmøtet sammensetningen av landsstyret, og justerer kurs, prioriteringer og ambisjoner for arbeidet vårt i takt med samfunnet rundt oss.

Når vi først er samlet setter vi også av tid til å bli bedre kjent, både med hverandre og med stedet vi avholder landsmøte - denne gangen i Stavanger. Og så skal vi ferie oss selv med brask og bram, det er jo ikke hvert år man fyller 40!

Innkalling til landsmøte sendes ut til alle kystlag på nyåret.