Tidsskriftet KYSTEN

Ingen andre tidsskrifter dekker kystkultur like grundig som KYSTEN. Vi har 20 000 lesere i hele landet.

Vårt tidsskrift er mer enn et medlemsblad. I hvert nummer skriver kompetente fagpersoner og dyktige formidlere om det de kan best, og de får lov til å gå i dybden. Redaktør Bente Foldvik har et stort nettverk av skribenter som bidrar med godt stoff. I tillegg møter vi både entusiaster og spesialister som er med å forme vårt felt. 

Tidsskriftet KYSTEN kommer ut fem ganger i året, og distribueres til medlemmene våre, samarbeidspartnere, museer og andre relevante institusjoner.

Tanken bak formen

Småbåter langs kysten har ulike fasonger. Hvilke forhold spilte inn på hvilken form båtene fikk? Råseilseminaret leter etter svar.

Les artikkel fra nyeste nummer

michelet@250px.jpg#asset:93

Jeg leser KYSTEN fordi hvert nummer gir meg ny innsikt i gammelt håndverk som har med båter og sjø å gjøre. I hvert eneste nummer dukker det opp et eller annet som jeg ikke har hatt peiling på fra før.

— Jon Michelet

Bli medlem

Alle våre medlemmer får tilsendt tidsskriftet Kysten fem ganger i året, i tillegg til mange andre medlemsgoder.

BLI MEDLEM