Inspirasjonshelg på Spangereid

Velkommen til kystlagsseminar på landets sydspiss. Vi samles hos Lindesnes kystlag på Spangereid 20. - 22. oktober.

Lindesnes kystlag vil ta seminardeltakerne med på besøk til Lindesnes fyr. Foto: Guro Waksvok

Målgruppen er i hovedsak tillitsvalgte i kystlagene i Agder og Rogaland. Skulle det bli ledige plasser på seminaret er alle andre kystlagsfolk hjertelig velkommen, uansett hvor de har sin hjemmehavn.

Formålet med seminarene er å komme sammen og bli bedre kjent, og å lære av hverandre. Programmet vil bestå av temaer knyttet til det å drifte et kystlag, og utformes i dialog med kystlagene som vil delta. Endelig program og mer praktisk informasjon kommer snart.

Arrangør: Forbundet KYSTEN og Lindesnes kystlag