Bli medlem av Forbundet KYSTEN!

Forbundet KYSTEN vil verne kystens kulturminner. Vi har over hundre kystlag langs hele norskekysten. Som medlem får du tidsskriftet KYSTEN fem ganger i året, du får bruke båter, bygninger og fyrstasjoner som kystlagene driver, og du kan være med på kurs.

Medlemsorganisasjonene i Studieforbundet kultur og tradisjon har samlet sendt inn et skriv til Stortinget hvor de reagerer sterkt på de foreslåtte kuttene til studieforbundene. I går kom også saken opp til høring i kirke- og utdanningskommiteen.
les mer...
Norsk Forening for Fartøyvern valgte Tron Wigeland Nilsen som ny styreleder på sitt årsmøte i helgen. Han tar over for Jan Welde ved årsskiftet.
les mer...
Små kutt eller stillstand preger statsbudsjettpostene som direkte angår kystkultur og fartøyvern. Mest alvorlig er det for kursmidlene gjennom studieforbundet.
les mer...
Hundre fartøyer deltok i Grunnlovskonvoien til landsstevnet i Oslo i sommer. Nå er konvoiens nettside blitt et sted for oppsummering, presseklipp og flotte bilder. Ta en titt!
les mer...
Nyhetsarkiv
kalenderhode
kalenderbunn