Bli medlem av Forbundet KYSTEN!

Forbundet KYSTEN vil verne kystens kulturminner. Vi har over hundre kystlag langs hele norskekysten. Som medlem får du tidsskriftet KYSTEN fem ganger i året, du får bruke båter, bygninger og fyrstasjoner som kystlagene driver, og du kan være med på kurs.

Nordisk kystkulturfestival arrangeres på Suderøy på Færøyene fra 7. – 10. juli 2016. Forbundet KYSTEN oppfordrer kystlag til å sette kursen dit neste år. Forbundet har derfor satt av stimuleringsmidler hvor kystlagene kan søke inntil kr. 20.000,- som støtte for å delta på Færøyene.
les mer...
Regjeringen Solberg har i dag lagt frem forslag til statsbudsjett 2016.
les mer...
Tradisjonsbåtregisteret nådde med Tanabasken «Vieljaš» 200 fartøy, og er den mest omfattende oversikten over tradisjonsfartøy i Norge.
les mer...
Hvert høst arrangerer vi to kystlagsseminarer for alle lagene i et fylke eller en region av landet. Førstkommende helg i Nord-Trøndelag og i oktober er det Hordaland som står for tur.
les mer...
Nyhetsarkiv
kalenderhode
kalenderbunn